– Zajęcia odbywają się od 4 września 2023 do 14 czerwca 2024.
– Dni wolne od zajęć: 
    • 1 listopada 2023

    • 25,26,27,28  grudnia 2023

    • 1 stycznia 2024, 15 – 28 stycznia 2024 (ferie zimowe)

    • 1 kwietnia 2024

    • 1,2,30 maja 2024

Harmonogram płatności: 
– 2023 – wrzesień, październik, listopad, grudzień 
– 2024 – styczeń*, luty, marzec, kwiecień, maj

       *(½ stycznia 2024 sumuje się z ½ czerwca 2024)

– Płatność odbywa się z góry do 10 dnia każdego miesiąca na podany w umowie nr konta.

Płatność dokonujemy przelewem na rachunek bankowy Boisko Szczęścia, nr konta: MBANK 23114020040000380279307856
(tytułem IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ MIESIĄC I ROK za który jest opłata).

Zapisz dziecko już dziś!